+372 55 516 789 (rus), +372 56 869 741 (est, eng, fin) igor.imsan@hotmail.com

Üldtingimused

 

Makseviisid

Toodete eest saab Klient tasuda:

-pangaülekandega;
-sularahas.
Tellimuse vormistamisel tuleb tasuda ettemaksu 50% tellimuse kogumaksumusest. Teise osamakse tasumine toimub vähemalt 1 tööpäev enne kauba tarnimist, kui makse toimub pangaülekandega, või tarnimise päeval, kui makse toimub sularahas. Oma valmisolekust toodete kohaletoimetamiseks teavitame Klienti tellimuses esitatud kontakttelefoni või e-posti teel. Makse teostamisel kinnitab Klient, et on tutvunud ja on nõus kategoorias „Üldtingimused” kehtivate tingimustega.

Garantii

Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk.; paragrahv 218(2)) on Kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Toote garantiitunnistuseks on väljastatud arve.

Defekti ilmnemisel võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse korral toote vahetamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis vahetamise variant ei kehti, kuna see toob müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamine on võimalik juhul, kui vahetamine mõistliku aja jooksul on osutunud võimatuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11.ptk., paragrahv 222(1)).

Puuduse ilmnemisel tuleb:
– saata vastavasisuline avaldus e-postile infoi@mugavmaja.ee, kus oleks võimalikult täpselt kirjeldatud avastatud puudust;
– lisada piltmaterjal;
– märkida avalduses ära oma kontaktandmed.

Mugav Maja OÜ ei vastuta:
– Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
– puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
– toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
– Kliendi poolt projekteeritud konstruktsiooni puuduste eest.
Garantii ei laiene alljärgnevale:
– kergeltpurunevad ja vigastatavad esemed (klaas, klaaskeraamilised pinnad, elektrivalgustid, elektripirnid, plastmassdetailid);
– erinevus puidutekstuuris ja naturaalsete materjalide kasutusega valmistatud (naturaalspooniga kaetud või massiivpuidust) mööbliesemete värvitoonis.

Garantii kehtivus katkeb enne üldtingimustes sätestatud tähtaja saabumist, kui:
– toode kasutatakse selleks mitteettenähtud viisil või eesmärkidel;
– toodet on garantiiaja jooksul remontinud selleks mitte volitatud isik;
– Klient on toodet iseseisvalt modifitseerinud.

Kauba tagastamine

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 53 Mugav Maja OÜ jätab endale õiguse tellimuse mittetühistamiseks ja toote tagasi mittevastuvõtmiseks, kuna toode/tooted on valmistatud Kliendi isiklikke vajadusi või eritingimusi silmas pidades.